martes, 10 de julio de 2018

L´Astronomía i l´Astrología en català a finals de l´Edat Mitjana. Per Lluís Cifuentes i Comamala.

http://ibdigital.uib.es/greenstone/collect/monografiesHistoriaNatural/index/assoc/Monograf/iesSHNB_/2005vol0/13p185.dir/MonografiesSHNB_2005vol013p185.pdf
No hay comentarios:

Publicar un comentario